Ο Έξαρχος της Αφρικής δήλωσε ότι η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας δεν μπορούσε να του στερήσει την αξιοπρέπειά του

Πατριαρχικός Έξαρχος Αφρικής ο Μητροπολίτης Κλιν Λεωνίδ πιστεύει ότι η αναστολή της μνήμης του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου από την Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας θα σημάνει διακοπή των σχέσεων με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ταυτόχρονα, η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας δεν διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για να στερήσει από τον αφρικανικό Έξαρχο την επισκοπική αξιοπρέπεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αυτή την εβδομάδα αποφάσισε να σταματήσει να μνημονεύει τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών "σε σχέση με την παράνομη εισβολή" της Ρωσική Ορθόδοξης Εκκλησίας στο έδαφος και τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην αφρικανική ήπειρο. Επιπλέον, η Σύνοδος της Αλεξάνδρειας αποφάσισε να εκδιώξει από τις ιερές διαταγές τον επικεφαλής της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Ρωσική Εκκλησία στην Αφρική, Μητροπολίτης Λεωνίδ του Κλιν.

"Ένας επίσκοπος ή κληρικός μιας Αυτοκέφαλης Εκκλησίας δεν υπόκειται στο δικαστήριο άλλης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας", δήλωσε ο Μητροπολίτης Λεωνίδ, σχολιάζοντας την απόφαση της Συνόδου της Αλεξάνδρειας στο RIA–Novosti.

Το Πατριαρχείο Μόσχας, σημείωσε, διέκοψε την επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο ως απάντηση στην άνομη αναγνώριση της μη κανονικής σχισματικής "Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας" και η δημιουργία της Αφρικανικής Εξαρχίας της Ρωσική Εκκλησίας ήταν μια απάντηση στις τότε εγκληματικές ενέργειες του Προκαθημένου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στην οποία εν συνεχεία προσχώρησε η Σύνοδος του.

Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Λεωνίδα, η απόφαση της Συνόδου της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας είναι κανονικά άκυρη. "Σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει τη ζωή της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Αφρικής. Βλέπετε τα πάντα με τα μάτια σας: η ιεραποστολική, εκπαιδευτική και εκπαιδευτική εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πρώτοι αρχάριοι και υποψήφιοι σεμιναρίων φτάνουν στη Ρωσία, οι μαθητές εκπαιδευτικών μαθημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει μαθήματα, τα ανθρωπιστικά προγράμματα υλοποιούνται στην ήπειρο, η λειτουργική ζωή δεν σταματά, ο αριθμός των κληρικών αυξάνεται, γίνονται μαζικά βαπτίσματα, κατηχητικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη", πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Λεονίντ.

Ο Έξαρχος της Αφρικής υπενθύμισε ότι ο Πατριάρχης Κύριλλος έστειλε επιστολή στον Πατριάρχη Θεόδωρο στις 5 Μαρτίου, στην οποία δήλωσε ότι δεν είχε λάβει επιχειρήματα από αυτόν υπέρ της αναγνώρισης σχισματικών από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και δεν αναγνώρισε κανονικές απαγορεύσεις κατά του επικεφαλής και Κληρικοί της Αφρικανικής Εξαρχίας της Ρωσική Εκκλησία.

"Η Εξαρχία έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική σε λιγότερο από ένα χρόνο και προχωρά με αυτοπεποίθηση. Δεν μπορεί να υπάρξει ζήτημα στάσεων και αναδιαμόρφωσης. Θα ενισχύσουμε, θα επεκτείνουμε και θα ενισχύσουμε μόνο", κατέληξε ο Μητροπολίτης Λεονίντ.