Ο Πατριάρχης Κύριλλος ανέθεσε στη Ρωσία έναν ιδιαίτερο ρόλο στη σύγχρονη ιστορία, διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν θολώνε...
Η Ρωσία ένα νησί της ελευθερίας στην οργισμένη θάλασσα της ακυρωμένης ηθικής