Ο Πατριάρχης Κύριλλος αποκάλεσε ξένο πράγμα την υπαγωγή της Εκκλησίας στο κράτος.

Η άμεση υπαγωγή της Εκκλησίας στον κρατικό μηχανισμό είναι ένα μοντέλο ξένο και αντισυμβατικό για τη Ρωσία – δήλωσε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, την Τρίτη στο Συμβούλιο Ομοσπονδίας της Ρωσίας.

"Η εποχή του Πέτρου Α’ (τέλη XVIIXVIII αι.) θεωρείται η αρχή ενός κοσμικού πειράματος στη Ρωσία. Το αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού ήταν η εισαγωγή στη ζωή του λαού μας της διαίρεσης σε θρησκευτικό και κοσμικό, με την άμεση υποταγή της Εκκλησίας στο κράτος. Κατά μία έννοια, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο σχέσεων που ήταν εντελώς ξένο προς τον λαό μας, το οποίο, ωστόσο, θεωρήθηκε το πιο προοδευτικό εκείνη την εποχή", δήλωσε ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Σημείωσε ότι πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η απότομη ιδεολογική επανάσταση που έκανε ο Μέγας Πέτρος, είχε συνέπειες όχι μόνο στις σχέσεις κράτους – εκκλησίας, αλλά "κατά μία έννοια οδήγησε στη διαίρεση της κοινωνίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διαδικασία επαναστατικών γεγονότων".