Η Εκκλησία έχει ετοιμάσει τροποποιήσεις σχετικά με τη μεταφορά ιερών από μουσεία σε θρησκευτικές οργανώσεις

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία πρότεινε αλλαγές στη νομοθεσία που θα επιτρέπουν σε θρησκευτικές οργανώσεις να παραλάβουν ιερά αντικείμενα από τα Ιδρύματα μουσείων. Η ηγουμένη Ξένια (Τσερνέγκα), επικεφαλής του νομικού τμήματος του Πατριαρχείου Μόσχας, δήλωσε σχετικά στο Interfax-Religion:

"Η Εκκλησία έχει προτείνει τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου με στόχο να διασφαλίσει ότι τα μουσειακά αντικείμενα και οι μουσειακές συλλογές θρησκευτικού περιεχομένου που περιλαμβάνονται στο κρατικό τμήμα του Ταμείου Μουσείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ανήκουν στο κράτος, μπορούν να μεταφέρονται για δωρεάν χρήση σε θρησκευτικές οργανώσεις με την άδεια της ομοσπονδιακής εκτελεστικής αρχής στον τομέα του πολιτισμού βάσει σχετικών συμφωνιών στη βάση της διαδικασίας που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Ρωσική Ρωσική", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ίδια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του παρόντος βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης.

Ο λόγος για συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα ήταν η πρόσφατη μεταφορά της εικόνας "Τριάδα" του Αντρέι Ρουμπλιόφ από την Πινακοθήκη Τρετυάκοφ στην Τριάδα-Σεργίου Λαύρα με την ευκαιρία της 600ης επετείου από την εύρεση των λειψάνων του Σεργίου του Ράντονεζ. Για πρώτη φορά μετά την επανάσταση, η περίφημη εικόνα του 15ου αιώνα βρεθηκε στην ιστορική της θέση. Αμέσως μετά, ο επικεφαλής της Επιτροπής της Δούμας για τις σχέσεις γης και ιδιοκτησίας, Σεργκέι Γκαβρίλοφ, πρότεινε να γίνει επεξεργασία μηχανισμού μεταφοράς εικόνων σε ναούς που βρίσκονται σε κρατική ή δημοτική ιδιοκτησία.

 

 

 

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του νομικού τμήματος του Πατριαρχείου υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη της εκστρατείας για την απομάκρυνση των εκκλησιαστικών τιμαλφών από τις ορθόδοξες εκκλησίες με το σύνθημα της βοήθειας των πεινασμένων.

"Καθοδηγούμενη από την αρχή της ιστορικής δικαιοσύνης, η σύγχρονη ρωσική νομοθεσία προβλέπει τη μεταφορά σε θρησκευτικές οργανώσεις τιμαλφών μουσείων που αντιπροσωπεύουν εικόνες, σκεύη και άλλα εκκλησιαστικά περιουσιακά στοιχεία που κάποτε αφαιρέθηκαν από ορθόδοξες εκκλησίες. Τέτοια τιμαλφή συνεχίζουν να αποτελούν κρατικό μέρος του Ταμείου Μουσείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μεταφέρονται σε θρησκευτικές οργανώσεις για δωρεάν χρήση, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιχειρησιακής διαχείρισης των σχετικών τιμαλφών μουσείων", σημείωσε η ηγουμένη.